Cyberbezpieczeństwo

Metryka praktyki

Firma: IBM,
Branża: IT,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Tworzenie miejsc pracy i rozwój kompetencji
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

IBM pomaga weteranom wojskowym przygotować się do kariery w rozwijającej się dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Zorganizowało dla byłych członków służby wojskowej tydzień bezpłatnych, intensywnych szkoleń, które prowadzili specjaliści z IBM.