Cyber Plac 

Metryka praktyki

Firma: Capgemini Polska,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dorosłych
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Cyber Plac to bezpłatna platforma szkoleniowa z kursami IT, która powstała w 2020 roku. Daje nielimitowany dostęp do wirtualnych kursów, artykułów eksperckich i warsztatów prowadzonych online. Szkolenia jak i sama platforma stworzone zostały przez pracowników Capgemini-wolontariuszy(głównie) , pasjonatów i ekspertów programowania, którzy w wolnym czasie nagrywali szkolenia, dzieląc się wiedzą i umiejętnościami cyfrowymi. Na platformie można znaleźć ciekawe materiały z obszaru IT, dostępne całkowicie bezpłatnie. Potrzebny jest tylko komputer i dostęp do Internetu, aby każda osoba mogła odbywać wybrane kursy w swoim tempie i w odpowiednim dla siebie czasie. Szkolenia są dostosowane do różnych grup wiekowych. Długofalowym celem projektu jest budowanie społeczności cyfrowej i rozwijanie bezpłatnej i szeroko dostępnej oferty edukacyjnej, która podnosi kompetencje cyfrowe i znajomość zagadnień informatycznych wśród ogółu społeczeństwa, a zwłaszcza wśród osób i grup zagrożonych wykluczeniem.