Ćwiczenia online

Metryka praktyki

Firma: Merck Business Solutions Europe,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Zdrowie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Firma Merck Business Solutions Europe od 2019 r. organizowała w biurze zajęcia stretchingowe oraz ćwiczenia wzmacniające kręgosłup. Po wybuchu pandemii, od 2020 r. zapewnia pracownikom możliwość dołączenia do stretchingowych ćwiczeń online, a w 2021 r. wzbogaciła ofertę o aktywności online: joga, zajęcia wzmacniające kręgosłup oraz zajęcia z użyciem rollerów ćwiczeniowych. Zajęcia stretchingowe organizowane są trzy razy w tygodniu, a joga, wzmacnianie kręgosłupa oraz zajęcia z rollerami – każde raz w tygodniu. Firma monitoruje ilość osób biorących udział w aktywnościach online. Z uwagi na duże zainteresowanie, w 2021 roku została podjęta decyzja o rozszerzenie oferty i dodanie nowych aktywności, opisanych w poprzednim punkcie.