CSR z pierwszej ręki

Metryka praktyki

Firma: Samsung Electronics Polska,
Branża: Elektronika i AGD,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wsparcie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2020

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Kierowany do pracowników firmy Samsung Electronics Polska newsletter CSR z pierwszej ręki to odpowiedź na chęć poszerzenia wiedzy przez pracowników na temat działań CSR. W czasie pandemii wspiera przepływ informacji na temat inicjatyw podejmowanych przez firmę, także w walce z koronawirusem.