CSR Masters – Henkel Polska

Metryka praktyki

Firma: Henkel Polska,
Branża: FMCG, Przemysł chemiczny,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2016

Firma Henkel jako lider zrównoważonego rozwoju i inicjator wielu działań o charakterze CSR chce promować ideę angażowania w działalność społeczną i charytatywną wśród studentów uczelni wyższych.

Projekt grantów finansowych na realizację studenckich projektów społecznych zainicjowany przez firmę Henkel jest okazją dla uczestników do zdobycia cennego doświadczenia w planowaniu i zarządzaniu projektami CSR. Przynosi także wymierne korzyści lokalnym społecznościom.

CSR Masters to konkurs dla studentów na najlepsze projekty społeczne, zainicjowany przez firmę Henkel w 2016 roku. W konkursie mogą brać udział zespoły 2-4 osobowe, składające się ze studentów polskich uczelni wyższych. Zespoły zgłaszają do konkursu projekty społeczne w dwóch kategoriach: działania prospołeczne, edukacja, kultura oraz ekologia i zdrowie. Beneficjentami zgłaszanych projektów może być dowolna grupa społeczna –  dzieci, uczniowie, studenci, osoby starsze, bezrobotne, itp. Istotne jednak, aby odbiorcy byli zrzeszeni w ramach instytucji, np. fundacji czy szkoły.

Spośród nadesłanych zgłoszeń jury wybiera po trzy najciekawsze projekty w każdej z dwóch kategorii.

Sześć wybranych zespołów jest zaproszonych do finału, gdzie ich zadaniem jest przygotowanie krótkich filmów promujących zwycięskie inicjatywy. Filmy zostają następnie upubliczniane na stronie konkursu. O tym, które zespoły otrzymają granty wartości 5 000 zł na realizację projektów, decydują internauci, oddając swoje głosy w internetowym głosowaniu.

Zwycięzcy konkursu mają równiezokazję spotkac się z przedstawicielami kadry zarządzającej firmy Henkel, oraz dowiedzieć się więcej na temat strategii CSR firmy.

Konkurs CSR Masters został po raz pierwszy przeprowadzony w 2016 roku, a firma planuje jego kontynuację w kolejnych latach.

Więcej informacji