Crowdsourcing wewnętrzny (mądrości zbiorowej)

Metryka praktyki

Firma: Bank Pekao SA,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Partycypacja pracownicza
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Celem praktyki jest angażowanie pracowników Banku Pekao do zgłaszania pomysłów i współtworzenia innowacji poprzez ideę crowdsourcingu wewnętrznego (mądrości zbiorowej). W tym celu Biuro Laboratorium Innowacji w Banku Pekao uruchomiło narzędzie do zbierania pomysłów w organizacji – platformę crowdsourcingową. To aplikacja w serwisie intranetowym, gdzie pracownik może zgłaszać pomysły na tematyczne wyzwania publikowane na platformie, komentować i popierać zgłoszone pomysły. Ich zaangażowanie wspomaga zespoły projektowe w rozwiązywaniu konkretnych wyzwań. Biorąc pod uwagę, że crowdsourcing to nowa praktyka w banku, istotne było zmierzenie pierwotnego zaangażowania i aktywności pracowników na platformie. W tym celu przyjęto następujące wskaźniki mierzone w liczbach bezwzględnych w okresie maj-grudzień 2021 (pierwsze półrocze funkcjonowania dobrej praktyki): 1. Liczba pracowników, którzy co najmniej raz odwiedzili platformę crowdsourcingową (wynik: 8 607); 2. Liczba aktywnych pracowników na platformie crowdsourcingowej (wynik: 2 898); 3. Liczba zgłoszonych pomysłów (wynik: 3 687); 4. Liczba oddanych polubień na zgłoszone pomysły (wynik: 1 355); 5. Liczba komentarzy do zgłoszonych pomysłów (wynik: 494). Powyższe wskaźniki mierzone były za pomocą wewnętrznego systemu analityki dla platformy crowdsourcingowej.