Credo Survey – Johnson & Johnson

Metryka praktyki

Firma: Johnson&Johnson,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2005

Nasze Credo jest zbiorem wartości etycznych firmy Johnson & Johnson. Opisuje odpowiedzialność firmy względem klientów, pracowników, społeczności, wśród których firma prowadzi działalność, oraz wobec akcjonariuszy firmy.

Our Credo opracowane zostało jako jednostronicowy dokument przez Generała Roberta Wooda Johnsona syna jednego z założycieli firmy Johnson & Johnson w 1943 roku. W każdej siedzibie firmy na świecie, w reprezentacyjnym miejscu, znajduje się tablica z Naszym Credo w lokalnym języku, przypominając pracownikom firmy o ich odpowiedzialności w codziennej pracy zawodowej.

Czy firma postępuje zgodnie z zasadami wyrażonymi w Credo? Odpowiedź na to pytanie daje przeprowadzane uprzednio co dwa lata, a obecnie corocznie, badanie w formie ankiety elektronicznej. Respondentami są wszyscy pracownicy Johnson & Johnson, którzy odpowiadają w niej na konkretne pytania obejmujące cztery obszary Credo: klienci, pracownicy, społeczności i akcjonariusze.

Po zakończeniu badania ankietowego opracowane statystycznie wyniki prezentowane są wszystkim pracownikom firmy. Zarządy każdej z lokalnych firm operacyjnych zobowiązane są do wdrożenia planów akcji, które mają na celu wprowadzenie usprawnień w obszarach, które zostały ocenione przez pracowników jako wymagające poprawy.

Miernikiem pozytywnego wpływu wartości zapisanych w Our Credo są zadowolenie i wysoki poziom satysfakcji pracowników, przekładające się na ich wysoką motywację i poziom osiągnięć, oraz bardzo dobry odbiór firmy przez jej klientów i społeczeństwo, postrzegających firmę jako wysoce odpowiedzialną, nowatorską i przyjazną ludziom.

Miernikiem finansowym jest poziom rozwoju firmy mierzony jej wzrostem i poziomem cen akcji. Generał Robert Wood Johnson zapytany, dlaczego odpowiedzialność wobec akcjonariuszy wymieniana jest na końcu Credo, odpowiedział: Jeżeli wszystkie wyżej wymienione odpowiedzialności są spełnione, akcjonariusze na pewno będą mieli powody do zadowolenia.