CR Navigator – promocja wiedzy nt. CSR – GoodBrand

Metryka praktyki

Firma: GoodBrand,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Edukacja rynku
Dokument źródłowy: Raport 2011

Firma Goodbrand, obecna w Polsce od 2007 roku, od początku swojej działalności propaguje integrację CSR oraz strategii biznesowej firm i marek. Mając świadomość, że wdrażanie odpowiedzialnego zarządzania do strategii biznesowej wymaga edukacji, a CSR jest znany przede wszystkim gronu specjalistów, GoodBrand podjął decyzję o rozpoczęciu w 2008 roku projektu integracji środowisk biznesu i NGO wokół edukacji. Efektem jest platforma CR Navigator, na którą składa się kwartalnik oraz portal internetowy, prezentujące wiedzę na temat strategicznego znaczenia CSR, aktualności o nowych narzędziach, publikacjach, badaniach, dobrych praktykach itd. Kwartalnik dostarcza wiedzy o CSR: od kwestii strategiczno-biznesowych, poprzez trendy, do narzędzi. Dzięki dostosowaniu treści do oczekiwań odbiorcy, pojawiają się nowe działy, m.in. dotyczący współpracy międzysektorowej i zrównoważonego rozwoju regionów. Wydawca samodzielnie ponosi koszty magazynu, utrzymania portalu i newslettera. Sporadycznie wsparciem dla projektu jest współpraca redakcyjna z sektorem biznesu.