Covid 19 – działania na rzecz pracowników

Metryka praktyki

Firma: PKO Bank Polski,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wsparcie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2020

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Wśród działań na rzecz pracowników w dobie pandemii, realizowanych przez PKO Bank Polski, są: zapewnienie zatrudnionym dostępu do środków ochronnych, zabezpieczenie stanowisk doradców specjalnymi osłonami, dezynfekcja oddziałów. Bank przekazał do dyspozycji pracowników samochody służbowe do dojazdów do pracy. Umożliwił także pracę w trybie zdalnym. Zapewnił również stały dostęp do porad telemedycznych oraz wsparcia psychologicznego.