Corporate Service Corps – IBM Polska

Metryka praktyki

Firma: IBM,
Branża: IT,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2009
Praca w firmie IBM niemal na każdym stanowisku wymaga codziennych (telefonicznych, e-mailowych) kontaktów ze współpracownikami z różnych krajów. Aby wesprzeć pracowników w rozwijaniu umiejętności pracy w środowisku międzynarodowym, a kraje rozwijające się w walce z najbardziej palącymi problemami społecznymi, utworzono program Corporate Servive Corps. W jego ramach międzynarodowe grupy pracowników, składające się z 8-10 osób, są wysyłane na miesiąc do wybranego kraju, w którym prowadzą projekt na rzecz lokalnej organizacji pozarządowej lub samorządu. Po powrocie są zobowiązani − przez okres 6. miesięcy − do dzielenia się swoją wiedzą ze współpracownikami z IBM-u oraz członkami lokalnych społeczności.W 2009 roku w programie wzięło udział 300 osób. Z Polski 3 osoby wyjechały do Wietnamu, Brazylii i Nigerii, gdzie pracowały nad stworzeniem strategii marketingowych, HR, rozwoju regionalnego dla miejscowych organizacji pozarządowych lub we współpracy z nimi dla lokalnych społeczności oraz rządów. Z przeprowadzonych po powrocie rozmów powstały wywiady, umieszczone w intranecie oraz w newsletterze; uczestniczki programu dzieliły się doświadczeniami z pozostałymi pracownikami również podczas spotkań otwartych.

Jako główne korzyści z udziału w programie, zarówno jego uczestniczki, jak i firma, wskazały przede wszystkim wzrost pewności siebie, jeśli chodzi o podejmowanie pracy w międzynarodowych zespołach oraz większą chęć włączania się w międzynarodowe projekty (często realizowane online).

W rekrutacji do programu mogli wziąć udział wszyscy pracownicy, którzy pracowali w IBM-ie przynajmniej rok, uzyskali bardzo dobre oceny roczne oraz zgodę przełożonego na wyjazd.