Compliance

Metryka praktyki

Firma: Volkswagen Motor Polska,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Compliance
Dokument źródłowy: Raport 2014

Polityka compliance w Volkswagen Motor Polska to polityka zgodności z przepisami, regulacjami, etyką. Jasne reguły są wsparciem dla pracowników w ich codziennych obowiązkach, pomagają także podnosić globalną i lokalną odpowiedzialność. Firma uznaje międzynarodowe konwencje, działa w zgodzie z własnymi deklaracjami, przyjmuje odpowiedzialność za swoje postępowanie. Compliance obejmuje zagadnienia, takie jak: bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona zdrowia, środowiska, unikanie konfliktu interesów i korupcji, równość szans. Wątpliwości w postępowaniu lub naruszenia godności/ dóbr drugiego człowieka można zgłaszać do oficera compliance, którego obowiązuje zasada anonimowości.