Compliance Week

Metryka praktyki

Firma: PZU,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Compliance
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Compliance Week to wydarzenie organizowane cyklicznie od 2015 roku skierowane do pracowników PZU. W ramach akcji, organizowanej przez Biuro Compliance PZU, odbywają się wykłady, warsztaty oraz szkolenia poświęcone zasadom obowiązującym w Grupie PZU, najważniejszym zmianom w przepisach prawa, wyzwaniom regulacyjnym i innym ważnych dla działalności PZU kwestiom.

Rokrocznie uczestnikami Compliance Week jest około 600 osób.