Compliance i etyka biznesowej

Metryka praktyki

Firma: Kuehne+Nagel,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Compliance
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Kuehne+Nagel realizuje działania z zakresu compliance i etyki biznesowej. Kodeks Postępowania firmy stanowi podstawę, na której zbudowano Program Etyki i Zgodności. Kodeks Postępowania ustanawia ogólne zasady dotyczące działań podejmowanych przez członków Grupy Kuehne+Nagel. Procedury te uwzględniają zabronione działania oraz dostarczają wytyczne dotyczące poszczególnych akcji. Kodeks Postępowania musi być stosowany konsekwentnie i nieprzerwanie, a jego treść wykracza poza regulacje prawne i jest filarem standaryzacji uczciwych działań. Kuehne+Nagel oczekuje, że wszyscy pracownicy będą zawsze działać zgodnie z zasadami biznesowymi przyjętymi w firmie i są zobowiązani do zapoznania się z tym Kodeksem przy zawieraniu umowy o pracę. Ponadto firma przeprowadza coroczne testy wiedzy z zasad compliance i etyki biznesowej, które stanowią składową część oceny pracowniczej – wszyscy pracownicy na umowę o pracę muszą do nich przystąpić.