Compliance i Diversity&Inclusion

Metryka praktyki

Firma: MAKRO Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Compliance
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

MAKRO Polska realizuje działania z zakresu Compliance i Diversity&Inclusion. Firma wdrożyła program Compliance, którego zakres obejmuje m.in.: politykę antykorupcyjną, przestrzeganie godziwych warunków pracy, w tym z zakazu dyskryminacji oraz mobbingu, zasady dotyczące unikania i rozwiązywania konfliktu interesów oraz należyte postępowanie z informacjami firmowymi/poufnymi, w szczególności w zakresie danych osobowych, przestrzegania przepisów prawa ochrony konkurencji i konsumentów. W ramach programu Compliance w roku 2021 przeszkolono 2015 pracowników. W MAKRO powołano Menadżera Diversity&Inclusion. Ponadto spółka jest członkiem międzynarodowej organizacji LEAD Network, której celem jest wspieranie kobiet w biznesie i promowanie tematów z obszaru Diversity&Inclusion.