Codziennie bądźmy razem – Jeronimo Martins Polska

Metryka praktyki

Firma: Jeronimo Martins Polska,
Branża: FMCG, Handel,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2013

Fundacja Faktu oraz Jeronimo Martins Polska powołali do życia wspólny program charytatywny „Codziennie bądźmy razem” i związany z nim fundusz. W jego ramach w 2013 roku zostały wydane 3 książeczki z płytami, dochód z ich sprzedaży przekazano na cele programowe fundacji. Kilkadziesiąt tysięcy sprzedanych książek przełożyło się na pomoc 35 dzieciom z poważnymi dysfunkcjami psychoruchowymi. Polegała ona zazwyczaj na opłaceniu kosztownych cykli rehabilitacyjnych, których cena jednostkowa waha się w granicach 4–9 tys. zł.