Code4Life:Tech Meetups

Metryka praktyki

Firma: Roche Polska,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dorosłych
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Jednym z aspektów rozwoju pracowników w Roche Polska jest umiejętność dzielenia się z innymi swoją wiedzą. Firma stworzyła przestrzeń do rozwoju tych umiejętności i powołała do życia inicjatywę Code4Life:Tech Meetups. W ramach projektu odbyły się 24 spotkania przygotowane przez wewnętrznych ekspertów w Poznaniu i Warszawie oraz 8 streamów tematycznych: programowanie w językach Java/JavaScript, analiza biznesowa, zarządzanie projektami, SAP, zarządzanie zasobami ludzkimi, bazy NoSQL, analiza danych i zarządzanie jakością.