Cocoa Life

Metryka praktyki

Firma: Mondelēz International,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Relacje z dostawcami
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Cocoa Life to zainicjowany przez Mondelēz International w Polsce program zrównoważonej uprawy ziaren kakaowca. Jego celem jest zapewnienie stabilnego łańcucha dostaw kakao przy jednoczesnym zabezpieczeniu przyszłości lokalnych rolników, ich rodzin i społeczności. Program obejmuje wsparcie rozwoju gospodarstw, a także działania na rzecz wzmocnienia pozycji kobiet, ich edukacji i przedsiębiorczości. Od rozpoczęcia programu inicjatywa objęła ponad 188 tys. rolników. Do końca 2020 r. 68% ziaren kakaowca wykorzystywanych w produkcji czekolad pochodziło z Cocoa Life, co przybliża firmę do celu, aby w 2025 r. było to 100%. Program Cocoa Life jest wspierany przez liczne niezależne organizacje pozarządowe, takie jak np. FLOCERT, która weryfikuje poziom jakości łańcucha dostaw i rozwój programu. Obejmuje to śledzenie ilości ziarna kakaowca uprawianego i sprzedawanego w sposób zrównoważony i opłaty lojalnościowe na rzecz organizacji zrzeszających farmerów. 

Niezależne badania wykazały, że do tej pory udało nam się potroić dochody farmerów biorących udział w programie. Dochody farmerów w Ghanie biorących udział w programie Cocoa Life wzrosły o 22% w porównaniu z rolnikami nieobjętymi programem. Z kolei plony upraw kakaowca we wspólnotach uczestniczących w programie Cocoa Life w Ghanie odnotowały wzrost o 37% w porównaniu do tych nieobjętych programem, podczas gdy farmerzy w Indonezji zaobserwowali wzrost plonów na poziomie 10%, a roczny dochód z upraw kakao wzrósł o 37%.
 Do tej pory inicjatywa objęła swoim zasięgiem aż 188 043 rolników w 2169 społecznościach i przyczyniła się do zasadzenia ponad 1 miliona drzew.

Zwiększamy nie tylko poziom dochodów farmerów oraz rozwijamy prężne społeczności zajmujące się uprawą kakaowca, ale jednocześnie wzmacniamy nasz łańcuch dostaw zabezpieczając dostawy wysokiej jakości ziarna kakaowca w przyszłości. Oznacza to, że będziemy mogli nadal produkować tak samo pyszną czekoladę, którą wszyscy kochamy, i tworzyć jeszcze bliższą więź ze społecznościami zajmującymi się uprawą kakaowca.