Coaching

Metryka praktyki

Firma: VGL Solid Group,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

W październiku 2020 r. ofertę szkoleniową VGL Solid Group wzbogacił program rozwojowy prowadzony przez dwoje certyfikowanych coachów. Coaching ma za zadanie pomóc pracownikom w osiągnięciu wcześniej zdefiniowanych celów z wybranego obszaru. Coach prowadzi pracowników do znalezienia własnych rozwiązań w procesie zmian na drodze ich rozwoju osobistego i zawodowego, aktywując jednocześnie pełen potencjał pracownika. Projekt jest ogólnodostępny i bezpłatny dla wszystkich pracowników firmy. Efektywność projektu jest mierzona liczbą godzin przeznaczonych na indywidualne 90-minutowe spotkania ze zgłaszającymi się na coaching pracownikami. W 2021r. zrealizowano 100 takich spotkań, które odbywały się zarówno w formie online, jak i „face to face”. Coachingi są ogólnodostępnym projektem dla wszystkich pracowników. Jednocześnie służą udostępnianiem im specjalistycznej wiedzy, poszukiwania indywidualnych możliwości rozwoju zawodowego i osobistego, ale przede wszystkim stały się niestandardowym, firmowym benefitem z pracy w firmie.