Cliftonstrengths Online Talent Assessment – badanie mocnych stron pracowników

Metryka praktyki

Firma: CSRinfo,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2020

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Firma CSRinfo wprowadziła test Cliftonstrengths Online Talent Assessment – badanie mocnych stron pracowników. Narzędzie pozwala określić indywidualne mocne strony i schematy postępowania w formie pięciu kolejnych wyraźnych talentów. Pracownicy mieli wgląd w wyniki własnych testów. Odbyli również indywidualne sesje z trenerem Gallup, które pogłębiły wiedzę uzyskaną z testu o wykorzystanie zdobytych informacji w praktyce. Dodatkowo, przeprowadzono całodniowy warsztat dla zespołu CSRinfo, podczas którego pozostali pracownicy poznali swoje talenty oraz wspólnie opracowali mapę talentów zespołu.