CLIC Continuous Language Improvement Cycle – Capgemini

Metryka praktyki

Firma: Capgemini Polska,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Integracja pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2011

Firma outsourcingowa Capgemini, współpracująca z klientami francuskojęzycznymi, zetknęła się z sytuacją, podczas której wielu kandydatów do pracy spełniało większość wymogów firmy, ale ze względu na słabą znajomość francuskiego, nie mogło otrzymać posady. Aby stworzyć takim osobom szansę na zatrudnienie, powstał program nauczania języka francuskiego dla nowych pracowników – CLIC Continuous Language Improvement Cycle.

Umożliwia on podjęcie pracy osobom ze słabszą znajomością francuskiego, w zamian nakładając obowiązek uczestniczenia w dodatkowych zajęciach z tego języka, organizowanych przez firmę. Lekcje odbywają się codziennie przez 3 miesiące. Do tej pory udało się w takim trybie wdrożyć 15 osób i poprawić ich znajomość języka na tyle, że mogą swobodnie pracować z klientem, rozmawiając przez telefon w języku francuskim.

Najważniejsze korzyści programu to  pozyskiwanie dobrych pracowników. Obniżono również koszty i czas rekrutacji.