Citi Handlowy dla pracowników w obliczu COVID

Metryka praktyki

Firma: Bank Handlowy w Warszawie działający pod marką Citi Handlowy,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wsparcie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2020

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 5 - Równość płci
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Bank Handlowy w Warszawie działający pod marką Citi Handlowy, aby wesprzeć pracowników w obliczu COVID, wprowadził zmiany w systemie pracy oraz udzielał pomocy finansowej, organizacyjnej i psychologicznej. Dodatkowo wobec przedłużającego się zagrożenia, dezinformacji oraz nasilenia działań o charakterze ksenofobicznym, rasistowskim i dyskryminacyjnym, bank zintensyfikował przedsięwzięcia promujące różnorodność.

Bank umożliwił pracę zdalną ponad 70% pracownikom. Przeprowadził analizę pracowników i zadań jakie wykonują pod kątem konieczności pracy z biura (tzw. site-dependant) oraz możliwości realizacji pracy spoza biura (non site-dependant). Bank przeprowadził podział pracowników i procesów na realizowane z budynków banku oraz te, które w pełni mogą być realizowane zdalnie. Bank przyznał ponad 1300 pracownikom, około 40% wszystkich zatrudnionych, specjalne świadczenia finansowe. Zostały one przyznane osobom, których ekonomiczne skutki COVID19 dotknęły najbardziej. Dodatkowo zespół HR Citi Handlowy przeprowadził 14 warsztatów online, w których wzięło udział łącznie 985 managerów–średnio każdy manager wziął udział w dwóch spotkaniach. Co ważne, sami menadżerowi zgłaszali potrzebę jeszcze większej odpowiedzi na kwestie pracownicze związane z pracą zdalną, potrzebą godzenia obowiązków domowych z praca i bycia wsparciem dla swoich zespołów. Bank zorganizował również cykl spotkań dla cudzoziemców.