Biznes w kobiecych rękach – Citi Handlowy

Metryka praktyki

Firma: Bank Handlowy w Warszawie działający pod marką Citi Handlowy,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dorosłych
Dokument źródłowy: Raport 2014

Na zorganizowanie programu Biznes w kobiecych rękach zdecydował się bank Citi Handlowy. Celem przedsięwzięcia było wsparcie kobiet w procesie zakładania firmy oraz stworzenie klastra firm kobiecych funkcjonującego na terenie aglomeracji warszawskiej. W ramach projektu uczestniczki wzięły udział w półrocznym programie szkoleń z zakresu prowadzenia przedsiębiorstwa obejmującym kwestie tworzenia modeli biznesowych, strategii marketingowych oraz finansowych. Oprócz szkoleń organizowane były spotkania networkingowe służące nawiązywaniu relacji biznesowych oraz indywidualne spotkania z mentorkami – czyli kobietami, które z powodzeniem prowadzą własną firmę. Beneficjentki uzyskały również wsparcie instytucjonalne ze strony Urzędu m.st. Warszawy i Warszawskiego Urzędu Pracy.