Ciepło dla Pragi

Metryka praktyki

Firma: Grupa Veolia,
Branża: Energetyka, Recykling,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

Program Ciepło dla Pragi Fundacji Veolia Polska i Centrum UNEP/GRID-Warszawa zakłada edukację środowiskową dzieci i młodzieży w zakresie efektywności. Służyć mają temu edukacja na rzecz zrównoważonych miast przyszłości, w tym scenariusz zajęć warsztatowych dotyczących efektywności energetycznej i jakości powietrza w miastach oraz kształtowania przestrzeni miejskiej, serwis internetowy, gra komputerowa Ecocraft (ekologiczna odsłona gry Minecraft©) oraz konsultacje społeczne.

Pilotaż, realizowany na warszawskiej Pradze Północ, rozpoczął się w lipcu 2018 (finał planowany jest na marzec 2019)

W ramach konkursu na „Dzielnicę marzeń”, najlepsze pomysły młodzieży uzyskają dofinansowanie. Do programu zgłosiło się 80 uczniów oraz 9 opiekunów z 5 praskich szkół. Głównym jego rezultatem będzie 21 projektów dzielnicy marzeń, przygotowanych przez młodzież.

Program oparty jest na współpracy międzysektorowej pomiędzy Fundacją Veolia Polska, Centrum UNEP/GRID- Warszawa, Urzędem Dzielnicy Praga Północ oraz spółką Veolia Energia Warszawa.