Chwyć stery kariery – CEMEX

Metryka praktyki

Firma: CEMEX Polska,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2013

Chwyć stery kariery to inicjatywa zachęcająca pracowników CEMEX do udziału w procesie planowania własnej ścieżki rozwoju. W ramach programu zorganizowano cykl warsztatów – pracownicy szkolili się z filozofii rozwoju w CEMEX, zasad, ról i odpowiedzialności w procesie planowania kariery oraz procesów i narzędzi dostępnych w firmie. Drugim elementem inicjatywy były konsultacje z zewnętrznym ekspertem ds. rozwoju osobistego i rozwoju kariery, w czasie których pracownicy dowiedzieli się m.in., jak identyfikować swoje mocne i słabe strony, jak wyznaczać własne cele rozwojowe, jak pracować nad rozwojem słabych stron oraz jak najlepiej dopasować kierunek rozwoju do swojego potencjału. Udział w programie pozwala pracownikom skuteczniej zarządzać rozwojem i karierą w firmie, daje wiedzę i świadomość o możliwościach, narzędziach i procesach rozwojowych funkcjonujących w organizacji.