Chmura faktur – innowacyjna platforma dla klientów

Metryka praktyki

Firma: Idea Bank,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Ułatwienia dla klientów
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

W Polsce wystawianych jest co roku 1,5 miliarda faktur. Faktury wystawia prawie 1,7 miliona firm. Niestety, pomimo widocznej cyfryzacji wielu obszarów życia gospodarczego, wystawianie i dalsze życie faktur nieodłącznie wiążą się z papierem. Idea Bank wraz ze swoją spółką Tax Care stworzyli otwarty dla wszystkich system, który ma uprościć, ujednolicić i zwiększyć bezpieczeństwo wymiany dokumentów finansowych. Jest to pierwsza w Polsce platforma do bezpłatnego wystawiania, przechowywania i przesyłania dokumentów księgowych. Chmura Faktur jest otwarta dla wszystkich użytkowników: przedsiębiorców, biur księgowych, konsumentów oraz administracji publicznej. Celem nowego przedsięwzięcia Grupy Idea Bank jest wyeliminowanie z życia gospodarczego w Polsce papierowych faktur. Chmura jest bezpieczna, ponieważ nie tylko spełnia standardy informatyczne bankowego systemu transakcyjnego, ale dodatkowo tworzy środowisko, w którym dokumenty przekazywane są kontrahentom w formie linków chronionych hasłem, a nie załączników. Platforma jest zintegrowana z systemami administracji publicznej (REGON, rejestr płatników VAT), co sprowadza sam proces wystawiania faktur do kilku kliknięć, zwiększając przy tym bezpieczeństwo prowadzenia biznesu.

https://chmurafaktur.pl/