Child Alert

Metryka praktyki

Firma: Jet Line,
Branża: Media, Usługi,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Bezpieczeństwo
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Jet Line jest partnerem w programie Child Alert. W chwili ogłoszenia przez Policję komunikatu o zaginięciu dziecka, Jet Line niezwłocznie publikuje komunikat na należących do Jet Line ekranach digital out of home. We współpracy z Komendą Główną Policji przygotowano i i wdrożono procedurę uruchomienia i odwołania alertu. Procedura jest sprawdzana i aktualizowana corocznie.