Checkup – Volkswagen Poznań

Metryka praktyki

Firma: Volkswagen Poznań,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Zdrowie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2012

Volkswagen Poznań wprowadził także inicjatywę Checkup. Pozwala ona poznać stan własnego zdrowia i świadomie wpływać na jego poprawę, zgodnie z hasłem „Moje zdrowie w moich rękach”. Checkup to dobrowolny (wymagana jest zgoda pracownika), kompleksowy przegląd zdrowotny pozwalający monitorować stan własnego zdrowia i zapobiegać chorobom. Wszystkie badania w ramach przeglądu odbywają się na terenie zakładowych ambulatoriów. Checkup obejmuje szeroki zakres badań laboratoryjnych oraz diagnostycznych zakończonych poradą lekarską – indywidualną rozmową z lekarzem, podczas której omawiane są wszystkie wyniki i wydawane konkretne zalecenia. Wyniki wszystkich badań zebrane są na wydrukowanym formularzu i ocenione, oprócz konkretnych wartości, za pomocą specjalnych ikon obrazujących wpływ danego parametru na zdrowie badanego. Formularz wraz z obszerną broszurą informacyjną jest wydawany każdemu przebadanemu. Broszura zawiera (przedstawione w przystępny dla odbiorcy sposób) zarówno omówienie poszczególnych badań, jak i interpretację wyników. Dzięki powtarzalności badania (co cztery lata) każdy pracownik może sam porównać zmieniające się parametry stanu swojego zdrowia. Podczas rozmowy lekarz przekazuje również informacje na temat oferty medycznej i prozdrowotnej Volkswagen Poznań, w ramach  tworzonego co roku Kalendarza Profilaktycznego. Jest to pomocne przy utrzymaniu zdrowia lub jego polepszeniu. W razie potrzeby lekarz może pokierować pracownika do innego specjalisty. Z programu mogą skorzystać wszyscy pracownicy spółki, bez względu na wiek, płeć czy zajmowane stanowisko. Od uruchomienia programu Checkup wzięło  w nim udział już ponad 4 tys. pracowników, co stanowi 62% całej załogi Volkswagen Poznań. Udział w programie łączy się z badaniem okresowym, stąd jeszcze nie cała kadra została objęta programem. Element edukacyjny, czyli indywidualne spotkania z lekarzami, powoduje wzrost zainteresowania własnym zdrowiem, ale i świadomości  zdrowotnej załogi. Wpływa to także bezpośrednio na wynik finansowy przedsiębiorstwa poprzez zmniejszony poziom absencji chorobowej (ok. 2%) oraz niewystępowanie zjawiska presenteeismu.