Charytatywny bal noworoczny

Metryka praktyki

Firma: Nowy Styl,
Branża: Przemysł drzewny, papierniczy i meblowy,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2014

Od 2000 roku firma Nowy Styl organizuje charytatywny bal noworoczny dla podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych z okolic Krosna. Zaproszone ośrodki oraz organizacje włączane są w przygotowanie imprezy. W 2014 roku w tym dniu ponad tysiąc dzieci uczyło się udzielania pierwszej pomocy, wzięło udział w konkursach i pokazach przygotowanych przez strażaków, a także podziwiało umiejętności psów poszukiwawczych oraz psa policyjnego.