Charytatywne serduszko – Pelion

Metryka praktyki

Firma: Grupa Pelion,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Marketing zaangażowany społecznie
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 1 - Koniec z ubóstwem

Pelion poprzez fundację korporacyjną DOZ Fundacja dbam o zdrowie od 2008 r. pomaga osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej i materialnej w zakupie leków i produktów medycznych. Środki przekazywane na pomoc pochodzą od fundatora.

Firma wprowadziła na rynek swój pierwszy produkt odpowiedzialny społecznie. Całkowity zysk ze sprzedaży w wys. 1 złotówki zostaje przekazany na realizację celów statutowych DOZ Fundacji.

Produktem tym jest pudełeczko do przechowywania leków, które ułatwia osobom chorym, a zwłaszcza starszym, przygotowanie sobie dziennej dawki leków. Pudełko to ma kształt serduszka.

W ten sposób Pelion pragnie pomóc fundacji i edukować społeczeństwo w jaki sposób każdy konsument może być odpowiedzialny społecznie.

Firma planuje wprowadzić kolejne produkty odpowiedzialnie społecznie.