Charytatywna loteria świąteczna w MODIVO SA

Metryka praktyki

Firma: MODIVO,
Branża:
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Przeciwdziałanie nadużyciom
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 1 - Koniec z ubóstwem
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

W 2022 r. MODIVO po raz czwarty zorganizowało loterię świąteczną wśród pracowników. Charytatywna loteria świąteczna ma na celu zapobieganie zachowaniom korupcyjnym. Od początku grudnia do połowy stycznia pracownicy, którzy otrzymali od kontrahenta prezent, mogli przekazać go na loterię. W pierwszym kwartale roku odbywa się sprzedaż losów i prowadzone jest losowanie. Poza wyrównywaniem szans i eliminowaniem ryzyka nadużyć związanych z przyjmowaniem takich prezentów, firma wspiera zaangażowanie pracowników w obszar CSR. Dochód ze sprzedaży losów przekazywany jest na cel charytatywny. Praktyka jest powtarzana od 4 lat i planowana jest kontynuacja. Z loterii 2021/2022 przekazano 4 tys. zł na pomoc niewidomej dziewczynce (wartość losu 10 zł). Firma realizuje cele strategii ESG.GO.25 GK CCC z filaru Społeczeństwo – transparentność łańcucha dostaw (do 2030: podnoszenie standardów etycznych oraz współpraca tylko z dostawcami, którzy się z nimi zgadzają).