Charytatywna kartka świąteczna

Metryka praktyki

Firma: Rödl & Partner,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności

Od 10 lat tradycją Rödl & Partner w Polsce jest konkurs plastyczny na charytatywną kartkę świąteczną dla podopiecznych domów dziecka. Konkurs co roku organizowany jest w jednej z lokalizacji, w której znajduje się biuro firmy. W roku 2021 rysunki z motywem anioła przygotowały dzieci z dwóch warszawskich placówek. Główną nagrodą w konkursie była realizacja marzenia opisanego przez dziecko w liście do św. Mikołaja. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali podarunki, natomiast placówki również wsparcie finansowe na zakup sprzętu elektronicznego i sportowego dla swoich podopiecznych. Kartka świąteczna wysyłana jest do interesariuszy zewnętrznych jedynie elektronicznie.