Charytatywna jesień – Odpowiedzialna moda – dla ludzi i środowiska

Metryka praktyki

Firma: WObit E.K.J. Ober,
Branża: Przemysł elektromaszynowy,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 6 - Czysta woda i warunki sanitarne

Firma P.P.H. WObit E.K.J. Ober przeprowadziła zbiórkę odzieży we współpracy z PCK. Zbiórka została połączona z czterotygodniową kampanią edukacyjną dla pracowników Charytatywna jesień – Odpowiedzialna moda – dla ludzi i środowiska. Kampania obejmowała cztery obszary: odpowiedzialne pomaganie; kontenery i fundacje (jak weryfikować legalność zbiórek); fast fashion i slow fashion; wpływ ubrań na środowisko (wpływ przemysłu odzieżowego na środowisko, zasoby wodne i oceany; jak rozróżniać materiały i wybierać certyfikowane ubrania). Mierzalnym wskaźnikiem była ilość odzieży i tekstyliów, która została przekazana na działalność statutową PCK. W wyniku zbiórki zebrano ponad 200 kg ubrań i tekstyliów. Dodatkowo przekazano 3 kartony ubrań, na które wyraził zapotrzebowanie lokalny oddział PCK w Szamotułach. Efektywność praktyki wyraziła się również w rozmowach podejmowanych wśród pracowników na temat prowadzonej zbiórki oraz odpowiedzi na maile zawierające artykuły tematyczne. Adresatami działań były osoby korzystające ze wsparcia Polskiego Czerwonego Krzyża na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Pośrednim adresatem było środowisko naturalne — dzięki zbiórce ubrania nie trafiły na wysypiska śmieci, tylko zostaną odpowiedzialnie przetworzone (przekazane potrzebującym, sprzedane, poddane recyklingowi). Dzięki kampanii informacyjnej pracownicy zyskali większą świadomość na temat odpowiedzialnej konsumpcji, zrównoważonej mody, przemysłu odzieżowego i jego wpływu na środowisko naturalne.

https://wobit.com.pl/artykul/5200/wydarzenia/charytatywna-jesien-w-firmie-wobit/