Charytatywna akcja pracowników Asseco „Pomagamy”

Metryka praktyki

Firma: Asseco Poland,
Branża: IT,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności

Celem corocznej charytatywnej akcja pracowników Asseco „Pomagamy” organizowanej w Asseco Poland jest pomoc najbardziej potrzebującym oraz zmotywowanie pracowników do zaangażowania w te działania. Pracownicy nominują do wsparcia finansowego wybrane organizacje. Od 2019 mogą również zgłaszać inicjatywy proekologiczne. Ponieważ ważne jest dotarcie do jak największej liczby osób, istotnym kryterium wyboru beneficjentów jest skala działania organizacji i zaangażowanie pracownika.