Certyfikat Zielony Sklep – Tchibo Warszawa

Metryka praktyki

Firma: Tchibo,
Branża: FMCG, Handel,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Certyfikacja
Dokument źródłowy: Raport 2012

Tchibo Warszawa wspólnie z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska postanowiła wypełnić lukę w zakresie standardu środowiskowego dla branży handlu detalicznego. Dzięki współpracy obu organizacji powstał Certyfikat Zielony Sklep. Zgodnie z założeniami, wypracowany standard koncentruje się na praktycznych i możliwych do wdrożenia w miejscach pracy rozwiązaniach z zakresu zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. Prace rozpoczęto od analizy wytycznych ISO 26000 i GRI, a także zapoznania się specjalistów fundacji ze specyfiką funkcjonowania sieci handlowych. Wspólnie wypracowano i zweryfikowano zasadność i poziomy kryteriów, które następnie zostały zatwierdzone przez zewnętrznych ekspertów ze świata nauki i specjalistów odpowiedzialnego biznesu. Kolejnym krokiem było  przeprowadzenie audytów w sklepach Tchibo. Cały proces zakończył się spotkaniem komisji i zewnętrznej kapituły, które zadecydowały o przyznaniu sklepom Tchibo certyfikatu. Nowy certyfikat, którym dotąd wyróżniona została firma i każdy z 51 sklepów Tchibo w Polsce, jest już dostępny dla wszystkich zainteresowanych firm sprzedaży detalicznej w Polsce.