Certyfikat SA8000 – Heinz Plastics

Metryka praktyki

Firma: Heinz Plastics,
Branża: Przemysł chemiczny,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2004

Heinz Plastics Polska Sp. z o.o postanowiła wdrożyć System Społecznej Odpowiedzialności SA8000, aby wyjść naprzeciw wymaganiom wzrostu konkurencyjności na globalnym rynku.

SA8000 to uniwersalna norma określająca wymogi w zakresie odpowiedzialności społecznej, szczególnie w sferze relacji z pracownikami.

Norma określa warunki wstępne jak np. wolność zrzeszania się i prawo do negocjacji zbiorowych, nie stosowanie dyskryminacji, nie stosowanie przymusu fizycznego lub psychicznego, a także wymagania dotyczące systemu zarządzania odpowiedzialnością, np. stworzenie polityki społecznej formy, dokumentowanie zasad, sposobów realizacji i wyników.

Rezultatem certyfikacji Systemu Społecznej Odpowiedzialności w Heinz Plastics był wzrost wzajemnego zaufania między pracownikami a kierownictwem firmy. Wdrożony system SA8000 pozwala usystematyzować i przedstawić procedury zapewniające najwyższą jakość w dziedzinie etyki biznesu, usprawnić dialog społeczny, lepiej rozumieć oczekiwania pracowników firmy oraz klientów, zapewnić jeszcze lepszy wizerunek w oczach potencjalnych partnerów i inwestorów, co w efekcie przyczynia się w sposób wymierny do podniesienia wartości firmy.

Wdrożenie normy SA8000 wymagało podjęcia różnych działań. Po pierwsze zadbano o stworzenie sprawnego systemu personalnego wspierającego wdrożenie normy. Powołano Pełnomocnika ds. Polityki Odpowiedzialności Społecznej, zorganizowano wybory na Przedstawiciela Pracowników, ustalono Politykę Odpowiedzialności Społecznej i przeprowadzono szkolenia dla wszystkich pracowników z zakresu normy SA 8000.

Ustalono także cotygodniowe dyżury Przedstawiciela Pracowników w celu zapewnienia optymalnej komunikacji ze wszystkimi pracownikami oraz zorganizowano spotkanie kierownictwa, na którym przedstawiono cele i założenia Normy SA8000, sposób wdrożenia i korzyści jakie mogą wynikać dla firmy. Po drugie wprowadzono rozwiązania ułatwiające wdrożenie normy w firmie. Umieszczono punkty normy SA 8000 w widocznych miejscach, przeprowadzono Przegląd Kierownictwa HPP i wyznaczono cele w odniesieniu do normy SA 8000 oraz wykonano audity dostawców i podpisano deklaracje przestrzegania wymogów Polityki Odpowiedzialności Społecznej HPP.