Certyfikat SA8000 – C + N Polska

Metryka praktyki

Firma: C+N Polska,
Branża: Przemysł chemiczny,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2004

Firma C+N, mając na uwadze to, że jej głównym klientem jest firma działająca zgodnie z zasadami odpowiedzialnego biznesu, zdecydowała się na certyfikację SA8000, by pokazać swoim pracownikom i klientom, że może być pracodawcą i dostawcą konkurencyjnym na rynku.

SA8000 to uniwersalna norma określająca wymogi w zakresie odpowiedzialności społecznej, jakie przedsiębiorstwo powinno spełniać. Zawiera 8 warunków wstępnych dotyczących elementarnych praw człowieka i pracowniczych oraz system zarządzania główny warunek standardu, który obejmuje budowanie relacji z interesariuszami, stworzenie polityki społecznej firmy, proces ciągłego doskonalenia, system komunikacji, a także dokumentowanie zasad, sposobów realizacji i wyników.Proces certyfikacji przebiegał wieloetapowo. Na początku Zarząd oficjalnie zdecydował o planach wprowadzenia systemu SA8000, powołał Przedstawiciela Zarządu ds. SA8000 i przedstawiciela ds. BHP oraz stworzył Politykę Społecznej Odpowiedzialności. Podjęto również szereg działań dla pracowników. Zorganizowano demokratyczne wybory tzw. Przedstawiciela Pracowników, który ma za zadanie reprezentować interesy pracowników wobec pracodawcy. Ponadto przeprowadzono ankiety satysfakcji wśród pracowników oraz umieszczono skrzynkę pytań, aby móc reagować na ich potrzeby.

Firma zbadała się także wewnątrz – przeprowadzono audyt, aby zlokalizować jej słabe i mocne strony. Na tej podstawie stworzono raport i podjęto działania korygujące, zapobiegawcze oraz wyznaczono cele na przyszłość. Po audycie stworzono wiele procedur wobec pracowników, dostawców i społeczności lokalnej. Do wszystkich dostawców rozesłano pisma informujące o wdrażaniu przez C+N Polska systemu SA8000 z prośbą o odpowiedź zwrotną z informacją – jak dostawcy firmy realizują zasady odpowiedzialnego biznesu.

W procesie wdrażania normy uczestniczył zarząd, powołany zespół ds. SA 8000 oraz pracownicy firmy. Firma zauważa, że współpraca z pracownikami jest teraz zdecydowanie lepsza, ponieważ jest oparta na jasnych, klarownych i przede wszystkim uczciwych zasadach. Dzięki certyfikatowi C+N zyskało uznanie swojego głównego klienta, jak również stało się konkurencyjnym pracodawcą na rynku. Firma zamierza pracować wciąż nad wizerunkiem firmy w oczach wszystkich interesariuszy oraz poddawać się weryfikacji niezależnym i obiektywnym jednostkom certyfikującym.