Certyfikat Równych Płac

Metryka praktyki

Firma: Philip Morris Polska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Kobiety w biznesie
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 5 - Równość płci

Firma Philip Morris Polska przeszła audyt praktyk dotyczących równości wynagrodzeń oraz zapewnienia równych szans rozwojowych wszystkim pracownikom niezależnie od płci i otrzymała Certyfikat Równych Płac szwajcarskiej fundacji non-profit „Equal-Salary”. Audyt jest przeprowadzany przez firmę doradczą PwC. Celem audytu – przeprowadzanego nie tylko na podstawie wnikliwej analizy dokumentacji: polityk, danych wynagrodzeniowych wybranej grupy pracowników itp., ale także rozmów z pracownikami – jest potwierdzenie, iż firma stosuje w praktyce podejście równościowe w obszarze wynagrodzeń i rozwoju pracowników. Proces certyfikacji przebiegał wieloetapowo i obejmował analizę statystyczną danych, przegląd praktyk firmy, wywiady indywidualne z pracownikami na różnych szczeblach w organizacji, grupy fokusowe, kwestionariusze on-line. Następnie z całego procesu certyfikacyjnego sporządzony został raport zawierający szczegółowe wnioski. Audyt jest regularnie powtarzany.