Certyfikat Responsible Gaming – Totalizator Sportowy

Metryka praktyki

Firma: Totalizator Sportowy,
Branża: Rozrywka,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Odpowiedzialny marketing
Dokument źródłowy: Raport 2013

Za starania zmierzające w kierunku zapewnienia bezpiecznej gry swoim klientom spółka otrzymała w roku 2013 certyfikat Responsible Gaming przyznawany przez branżową organizację European Lotteries. Jest to najwyższe wyróżnienie branży loteryjnej, którego otrzymanie poprzedza zewnętrzny audyt. Badane są działania m.in. w takich obszarach, jak szkolenia sprzedawców, komunikacja marketingowa czy edukacja klientów. Certyfikat jest jasnym komunikatem dla klientów i partnerów biznesowych, że Totalizator Sportowy spełnia najwyższe wymagania branżowe.