Certyfikat ISO 50001 – Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne

Metryka praktyki

Firma: Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Certyfikacja
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 7 - Czysta i dostępna energia

Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SA należące do Grupy Servier, w 2013r. zainicjował wdrożenie programu redukcji zużycia energii, będącego odzwierciedleniem troski zakładu o środowisko zgodnie z koncepcją Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Celem programu jest ograniczenie emisji CO2  poprzez racjonalne wykorzystywanie mediów takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, ciepło miejskie, sprężone powietrze w procesach produkcyjnych.

Firma rozpoczęła analizę od identyfikacji obszarów znaczącego wykorzenia mediów. Równolegle budowano system stałego monitorowania zużycia energii. Na podstawie zebranych danych opracowano bazę wskaźników pozwalających na ocenę wyników energetycznych oraz celów na kolejne lata.  Już w pierwszym roku po wdrożenia projektów redukujących zużycie energii, w obszarze pracy instalacji sprężonego powietrza, udało się zredukować zużycie energii elektrycznej o blisko 9% w stosunku do roku poprzedniego.

W 2016 roku firma uzyskała Certyfikat ISO 50001, będący zwieńczeniem dotychczasowej pracy, oraz impulsem do dalszych wysiłków nad podwyższaniem efektywności energetycznej we wszystkich procesach operacyjnych. Kluczowe jest zaangażowanie pracowników. Firma prowadzi dla nich akcje edukacyjne oraz zapewnia dostęp do niezbędnych informacji o uzyskiwanych wynikach energetycznych.

Przegląd energii tworzą elementy:

 1. Analiza historycznych danych o zużyciu energii.
 2. Określenie bazowego zużycia energii – „rok bazowy”
 3. Analiza bieżącego zużycia energii.
 4. Określenie wewnętrznych największych odbiorców energii.
 5. Zdefiniowanie Wskaźników Efektywności Energetycznej dla całego zakładu w roku 2016 w porównaniu do roku bazowego 2012.
  1. Zużycie energii elektrycznej.
   Cel: skumulowane zużycie minus oczekiwana redukcja zużycia (%)
  2. Zużycie gazu vs ilość Stopniodni (analiza regresji)
   Cel: skumulowane zużycie minus oczekiwana redukcja zużycia (%)
  3. Zużycie ciepła miejskiego vs ilość Stopniodni (analiza regresji).
   Cel: utrzymanie zużycia adekwatne do zapotrzebowania.
  4. Zużycie wody.
   Cel: utrzymanie zużycia na poziomie roku bazowego.
 1. Ustalenie planu kontroli zużycia energii dla największych wewnętrznych odbiorców energii.
 2. Zbieranie i ocena pomysłów, wyznaczenie celów.

W 2016 r. zużyto 30% mniej energii na wyprodukowanie 1 opakowania tabletek niż w roku bazowym 2012.

Więcej informacji