certyfikat BCorp

Metryka praktyki

Firma: Grupa ANG,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Zarządzanie
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Grupa ANG jest pierwszą firmą z certyfikatem BCorp w branży finansowej w Polsce. Grupa ANG jako piąta firma w Polsce i jedyna z branży finansowej otrzymała w 2020r. prestiżowy certyfikat BCorp. Firmy z certyfikatem BCorp równoważą misję i zysk. Są formalnie zobligowane do brania pod uwagę wpływu swoich decyzji na pracowników, klientów, dostawców, społeczność i środowisko. Certyfikat jest przyznawany na 3 lata, po tym czasie konieczna jest recertyfikacja.