Certyfikacja osiedli mieszkaniowych w BREEAM

Metryka praktyki

Firma: Skanska S.A.,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Certyfikacja
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Skanska w Polsce wprowadziła pionierską certyfikację osiedli mieszkaniowych w BREEAM.

Firma, jako pierwszy deweloper w kraju, wprowadziła do wszystkich nowych projektów mieszkaniowych certyfikację BREEAM, odznaczenie przyznawane wysokiej klasy budynkom, wyposażonym w rozwiązania przyjazne dla ludzi i środowiska.

Podczas budowy certyfikowanych osiedli Skanska, na każdym etapie inwestycji towarzyszą budowniczym audytorzy – zewnętrzni specjaliści, oceniający kilkadziesiąt parametrów, mających wpływ na inwestycje, jak na przykład jego lokalizację, izolacyjność akustyczną, izolacyjność termiczną czy jakość zastosowanych materiałów budowlanych. Osiedla są również oceniane pod kątem komfortu dojazdu do centrum miasta, dostępności szkół, przedszkoli i ścieżek rowerowych.

Kolejnym wymogiem certyfikacji BREEAM jest troska o lokalny ekosystem. Przez cały okres trwania budów towarzyszy firmie ekolog, nadzorujący, by nowo powstające inwestycje w jak najmniejszym stopniu ingerowały w środowisko naturalne, a nawet wspierały jego bioróżnorodność. Wybór roślinności, aranżowanej na terenie osiedli jest więc nieprzypadkowy. W otoczeniu osiedli zostaje zachowana możliwe duża część zastanej roślinności i starodrzewu. Ponadto sadzone są typowe gatunki dla lokalnej flory, uzupełnione o rośliny cechujące się walorami ozdobnymi. Troską otoczone są również ptaki, dla których rozwieszane są budki lęgowe.

Wszystkie trwające  inwestycje firmy (Jaśminowy Mokotów, Holm House, Park Skandynawia, II etap Osiedla Mickiewicza) powstają według norm certyfikacji.

Więcej informacji: