Certyfikacja EMAS Cementowni Chełm – CEMEX

Metryka praktyki

Firma: CEMEX Polska,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Certyfikacja
Dokument źródłowy: Raport 2012

W 2012 roku powodzeniem zakończyła się ponowna certyfikacja EMAS Cementowni Chełm, należącej do firmy CEMEX. Poprzez wdrożenie Systemu Ekozarządzania i Audytu (EMAS) zakład dobrowolnie zobowiązuje się do wykraczania poza zakres podstawowych wymogów określonych przepisami prawa i nieustannie dąży do ograniczania swojego wpływu na środowisko. W zaktualizowanej Deklaracji Środowiskowej dla Cementowni Chełm szczegółowo przedstawione są oddziaływania cementowni na otoczenie.