Certyfikacja B Corp Benefit Systems

Metryka praktyki

Firma: Benefit Systems,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Zarządzanie
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Spółka Benefit Systems uzyskała międzynarodową certyfikację B Corp przyznawaną firmom, które w swoim modelu biznesowym zapisały trwałe rozwiązania wypełniające ideę zrównoważonego rozwoju w pięciu obszarach: ładu korporacyjnego, polityki zatrudnienia, wpływu na społeczności otaczające firmę, relacji z klientami i ochrony środowiska. Benefit Systems jest pierwszą spółką publiczną w regionie CEE i obecnie (styczeń 2019) jedyną firmą z polskim rodowodem, która uzyskała tytuł B Corp.

https://bcorporation.eu/directory/benefit-systems