Centrum Zimbardo

Metryka praktyki

Firma: IKEA Retail,
Branża: Przemysł drzewny, papierniczy i meblowy,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2014

Centrum Zimbardo to miejsce, w którym młodzież z katowickiego Nikiszowca może spędzać czas po lekcjach. Projekt ten został zrealizowany wspólnie przez Fundację Fabryka Inicjatyw Lokalnych oraz IKEA Retail, która przekazała środki finansowe oraz meble na potrzeby wyposażenia pomieszczeń Centrum.