Centrum z klimatem – Atrium European Real Estate

Metryka praktyki

Firma: Atrium European Real Estate,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2008

Celem programu Centrum z klimatem jest edukacja ekologiczna i minimalizowanie wpływu firmy na otoczenie poprzez redukcję zużycia prądu (m. in. wymiana w centrach handlowych żarówek na energooszczędne świetlówki), wody (instalacja energooszczędnych baterii) i papieru (drukowanie dwustronne). Fundamentem programu jest Deklaracja Ekologiczna – zbiór 10 zasad proekologicznych zachowań (każde centrum handlowe ma spełniać jej postanowienia). Do ich przestrzegania zobowiązuje się każdy, kto przyłącza się do akcji, oddając głos na Deklarację poprzez specjalną stronę: www.centrumzklimatem.pl.W CH Reduta program jest realizowany poprzez: segregację odpadów, korzystanie z energooszczędnego sprzętu, wyłączanie urządzeń elektronicznych na noc, korzystanie z biodegradowalnych środków czystości przy sprzątaniu, punkt informacyjny EKO Centrum dla klientów nt. proekologicznych zachowań oraz EKO Punkt na odpady selektywne. Wsparciem programu są komunikaty wizualno-tekstowe (m.in. plakaty na słupach, naklejki na podłogach, w windach). Partnerami programu są: Fundacja Nasza Ziemia, ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego oraz firma Byś.Wśród pracowników firmy obserwuje się wzrost świadomości ekologicznej, m.in. pod względem zużycia papieru do drukowania różnego rodzaju dokumentów. Ocena programu planowana jest na przełomie 2009/2010 roku.