Centrum Szkoleniowe – SITECH

Metryka praktyki

Firma: Sitech,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

W Centrum Szkoleniowym warsztaty prowadzone są w teorii i praktyce. Pracownicy SITECH szkoleni są przez wykwalifikowanych trenerów wewnętrznych m.in. z obszaru Lean Manufacturing, Nowej Koncepcji Logistycznej, 5S czy zasad ergonomii. Firma dąży do tego, aby wszyscy pracownicy niezależnie od zajmowanego stanowiska znali procesy i systemy produkcyjne w firmie.

Celem utworzenia Centrum Szkoleniowego na terenie zakładu było zwiększenie świadomości wszystkich pracowników (bezpośrednio i pośrednio produkcyjnych) na temat procesów zachodzących w firmie oraz zasad ergonomii.

SITECH  troszczy się o rozwój pracowników. Chce, żeby wszyscy pracownicy niezależnie od zajmowanego stanowiska znali procesy i systemy produkcyjne. Zależy jej na tym, aby pracownicy zrozumieli standardy oraz zasady działania systemów produkcyjnych, co wpłynie na jakość wykonywanej pracy. W Centrum Szkoleniowym warsztaty prowadzone są w teorii i praktyce.

Firma dąży do przeszkolenia wszystkich pracowników firmy, także nowoprzyjętych.