Centrum Rozwoju Kompetencji

Metryka praktyki

Firma: PGE Polska Grupa Energetyczna,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

PGE Polska Grupa Energetyczna, w odpowiedzi na potrzebę przekwalifikowania pracowników energetyki konwencjonalnej powołała Centrum Rozwoju Kompetencji w Bełchatowie. Jest to jeden z projektów „Programu transformacji kompleksu Bełchatów”, realizowany z władzami województwa łódzkiego. Centrum Rozwoju Kompetencji jest miejscem, w którym zainteresowani zdobywają wiedzę, nowe umiejętności i kwalifikacje. W 2021 r. naukę rozpoczęło 200 słuchaczy na kierunkach: technik automatyk, technik programista, technik informatyk i innych. Uczestnikami kursów są pracownicy PGE ze spółek z Kompleksu Bełchatów oraz mieszkańcy regionu. Efektywność zmierzono w następujący sposób: liczba osób zainteresowanych udziałem w kursach i szkoleniach w porównaniu do liczby osób, które rozpoczęły naukę w pierwszym semestrze: 246/177, co oznacza, że ok. 72 proc. osób spośród zainteresowanych rozpoczęło naukę. Ważnym wskaźnikiem będzie liczba osób, które ukończą kursy w porównaniu do liczby osób rozpoczynających naukę, a także liczba osób, które znajdą pracę w nowych zawodach. Dzięki uruchomieniu CRK pracownicy z sektora wydobywczego i energetyki konwencjonalnej, którzy są najbardziej narażeni na skutki transformacji energetycznej, mogą zdobyć nowe kwalifikacje i kompetencje, rozwijać się na kierunkach zawodów przyszłości (np. analityk, big data, IT) oraz w zawodach z obszaru nowych segmentów działalności energetycznej (OZE- Odnawialne Źródła Energii, GOZ-Gospodarka Obiegu Zamkniętego, MEW-Morska Energetyka Wiatrowa). PGE chce odpowiednio przygotować merytorycznie i praktycznie pracowników do realizacji projektów i inwestycji z segmentu energetyki odnawialnej. Na potrzeby rozwoju CRK, PGE przekazała swoje budynki i zaangażowała oprócz kadry dydaktycznej także ekspertów z Grupy PGE. Praktyka będzie kontynuowana w przyszłości.