Centrum Pomocy Psychologicznej

Metryka praktyki

Firma: Kruk,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Centrum Pomocy Psychologicznej zostało powołane do działania w 2014 r. z inicjatywy firmy KRUK. Z badań społecznych firmy wynika, że zdaniem aż 95% społeczeństwa zadłużenie może wpływać na problemy życiowe, np. spadek nastroju, depresję, co potwierdzają też realne zgłoszenia klientów. Firma współpracuje z psychologami specjalizującymi się w pomocy osobom zadłużonym, będącym w kryzysie psychologicznym. Porady są anonimowe, firma otrzymuje z Centrum Pomocy Psychologicznej anonimowe podsumowanie liczby kontaktów w danym miesiącu.