Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym

Metryka praktyki

Firma: Grupa Ergo Hestia,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia we współpracy z Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym zapewniło opiekę osobom najbardziej poszkodowanym w wypadkach, wspierając je w powrocie do zdrowia, aktywności społecznej i zawodowej. W ramach indywidualnych planów pomocy, poszkodowani byli rehabilitowani i leczeni w wiodących placówkach medycznych. Otrzymali również wsparcie psychologów, coachów oraz doradców zawodowych.

Do procesu rehabilitacji medycznej wdrożono metodologię ICF autorstwa Światowej Organizacji Zdrowia, która porządkuje informacje w łatwo dostępny, logiczny, wystandaryzowany w środowisku medycznym sposób. CPOP zostało wyróżnione w rankingu Media Publicity Group Symbolem Odpowiedzialności Społecznej 2021 za budowanie społecznej odpowiedzialności biznesu na rynku ubezpieczeniowym, wrażliwości na osoby z niepełnosprawnościami i kształtowanie inkluzywności społecznej. Zrealizowano szereg procesów aktywizacji zawodowej we współpracy z Fundacją Integralia rozwiniętych o badania osób poszkodowanych w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy.

https://cpop.pl/