Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym – Grupa Ergo Hestia

Metryka praktyki

Firma: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów
Dokument źródłowy: Raport 2011

Przykładem zarówno innowacyjnej, jak i korzystnej dla obu stron dobrej praktyki z zakresu ochrony i  bezpieczeństwa, jest Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym (CPOP) w wyniku wypadków komunikacyjnych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia. W Polsce proces oceny szkód jest złożony, często nieprzejrzysty i niejednokrotnie znajduje swój finał w sądzie. Poszkodowani, zamiast na rehabilitacji, koncentrują się na walce o odszkodowanie. Towarzystwo Ergo Hestia dostrzegło ten problem i w 2009 roku powołało CPOP w ramach Biura Likwidacji Szkód. CPOP zajmuje się wybranymi, najbardziej poszkodowanymi klientami, czyli takimi, którzy mają urazy czaszkowo-mózgowe, wielonarządowe, liczne złamania itp., często oznaczające dla nich trwałą niepełnosprawność. Nie czekając na zgłoszenie poszkodowanych, Towarzystwo samo nawiązuje kontakt, ocenia sytuację oraz zapewnia rehabilitację w najlepszych klinikach w Polsce. Opieka, którą gwarantuje Centrum, jest dopasowana do potrzeb poszkodowanego, kompleksowa, dotyczy wszystkich sfer życia pacjenta – fizycznej (fizykoterapia), psychicznej (pomoc psychologa), społecznej i zawodowej (przekwalifikowanie się po wypadku). Program CPOP działa od trzech lat, od roku wdrażane są programy rehabilitacyjne. 8 osób wyrehabilitowano, a 17 poszkodowanych jest w trakcie procesu. Średni koszt rehabilitacji to kilkadziesiąt tysięcy złotych, co znacznie przekracza świadczenia możliwe do uzyskania poprzez NFZ. W końcowym rozrachunku jest to kwota niższa niż dożywotnia renta, którą Towarzystwo musiałoby wypłacać po nieudanej rehabilitacji. Wprowadzając tę niestandardową praktykę, Ergo Hestia buduje satysfakcję klientów oraz wartość własnej marki.